Lidmaatschap PSV het paard van Troje

Het lidmaatschap / contributiejaar loopt van januari t/m december. Opzeggen alleen schriftelijk voor 1 november van het lopende jaar bij het secretariaat, anders blijft de contributie voor het volgende jaar verschuldigd.

Lidmaatschap PSV Het Paard van Troje of PC onderlinge vriendschap

Rustend lid € 35,-
Basis lidmaatschap (rijdend lid)
  • Contributie PVT/PCOV
  • Basis contributie KNHS
  • Lidmaatschap Paard en Sport
  • Administratie kosten KNHS
€ 95,-
Basis lidmaatschap 2de gezinslid € 45,-
Dressuur lessen per jaar.
Te betalen per kwartaal € 80.00
€ 320,-
Spring lessen per jaar € 500.00
Te betalen per kwartaal € 125.00
€ 460,-

Tarievenlijst KNHS

Zie meer hierover het nieuwsartikel via deze link

Afdrukken